Vandværket 'Constantia, Gjerrild, Glatved, Glesborg, Stenvad, Stokkebro, Udby, Ålsø og Øster Alling Mark' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut).